Sortiert nach: Datum absteigend
       
Di, 23.11.2021
Stadtvertretung Dassow
100%
Di, 23.11.2021
Stadtvertretung Dassow
100%
Di, 23.11.2021
Stadtvertretung Dassow
100%
Di, 23.11.2021
Stadtvertretung Dassow
100%
Di, 23.11.2021
Stadtvertretung Dassow
100%
ungeändert beschlossen
Di, 23.11.2021
Stadtvertretung Dassow
100%
ungeändert beschlossen
Di, 23.11.2021
Stadtvertretung Dassow
100%
ungeändert beschlossen
Di, 23.11.2021
Stadtvertretung Dassow
100%
ungeändert beschlossen
Di, 23.11.2021
Stadtvertretung Dassow
100%
ungeändert beschlossen
Di, 23.11.2021
Stadtvertretung Dassow
100%
zur Kenntnis genommen
Di, 23.11.2021
Stadtvertretung Dassow
100%
geändert beschlossen
Di, 23.11.2021
Stadtvertretung Dassow
100%
zur Kenntnis genommen
Di, 23.11.2021
Stadtvertretung Dassow
100%
Di, 23.11.2021
Stadtvertretung Dassow
100%
ungeändert beschlossen
Di, 23.11.2021
Stadtvertretung Dassow
100%
geändert beschlossen
Di, 23.11.2021
Stadtvertretung Dassow
100%
Di, 23.11.2021
Stadtvertretung Dassow
100%
Di, 23.11.2021
Stadtvertretung Dassow
100%
Di, 23.11.2021
Stadtvertretung Dassow
100%
Di, 23.11.2021
Stadtvertretung Dassow
100%
Di, 23.11.2021
Stadtvertretung Dassow
100%
Di, 23.11.2021
Stadtvertretung Dassow
100%
Do, 11.11.2021
Finanz- und Personalausschuss des Amtes Schönberger Land
100%
geändert beschlossen
Do, 11.11.2021
Finanz- und Personalausschuss des Amtes Schönberger Land
100%
Do, 11.11.2021
Finanz- und Personalausschuss des Amtes Schönberger Land
100%
Online-Version dieser Seite: https://amtschoenbergerland.sitzung-mv.de/public/to040?0-1.-form-dataTable-bottomToolbars-toolbars-3-span-navigator-navigation-3-pageLink&selfaction=print